Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
31Mar
NDX CBTT: Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

NDX CBTT: Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

NDX CBTT: Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

30Mar
NDX CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
20Feb
NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc...

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

18Jan
NDX CBTT: Báo cáo tài chính Qúy 4/2019

NDX CBTT: Báo cáo tài chính Qúy 4/2019

NDX CBTT: Báo cáo tài chính Qúy 4/2019

14Aug
NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019

NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019

NDN CBTT Báo cáo tài chính bán niên 2019

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

31Mar

NDX CBTT: Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

NDX CBTT: Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

30Mar
20Feb

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888