Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
01Aug
NDX CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

NDX CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người...

NDX CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

24Jul
NDX CBTT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà nắm giữ từ 5% trở lên

NDX CBTT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông...

NDX CBTT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà nắm giữ từ 5% trở lên

20Jul
NDX CBTT: Báo cáo tài chính quý 2/2020

NDX CBTT: Báo cáo tài chính quý 2/2020

NDX CBTT: Báo cáo tài chính quý 2/2020

30Jun
NDX CBTT: Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

NDX CBTT: Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán...

NDX CBTT: Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

13Jun
NDX CBTT: Biên bản và Nghi quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

NDX CBTT: Biên bản và Nghi quyết họp ĐHĐCĐ thường...

NDX CBTT: Biên bản và Nghi quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

01Aug

NDX CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

NDX CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

24Jul

NDX CBTT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà nắm giữ từ...

NDX CBTT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà nắm giữ từ 5% trở lên

20Jul

NDX CBTT: Báo cáo tài chính quý 2/2020

NDX CBTT: Báo cáo tài chính quý 2/2020

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888