Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
18May
NDX CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

NDX CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền...

NDX CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

18May
NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại...

NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

17Apr
NDX CBTT: BCTC Q1/2018

NDX CBTT: BCTC Q1/2018

NDX CBTT: BCTC Q1/2018

02Apr
NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017

23Mar
Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017-NDX

Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017-NDX

Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017-NDX

20Mar
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

20Jul

NDX: Công bố giải trình BCTC quý 2/2019

NDX: Công bố giải trình BCTC quý 2/2019

10Jun

NDX CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc và lựa...

NDX CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

19Apr

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888