Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
07Jul
NDX CBTT: Thay đổi vốn điều lệ Công ty

NDX CBTT: Thay đổi vốn điều lệ Công ty

NDX CBTT: Thay đổi vốn điều lệ Công ty

05Jun
NDX CBTT: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

NDX CBTT: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm...

NDX CBTT: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017

21May
Nghị quyết hội đồng quản trị : Phương án phát hành cổ tức bằng cổ phiếu

Nghị quyết hội đồng quản trị : Phương án phát...

Nghị quyết hội đồng quản trị : Phương án phát hành cổ tức bằng cổ phiếu

18May
NDX CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

NDX CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền...

NDX CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

18May
NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại...

NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

17Apr
NDX CBTT: BCTC Q1/2018

NDX CBTT: BCTC Q1/2018

NDX CBTT: BCTC Q1/2018

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

19Apr

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

30Mar

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2018

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2018

30Mar

NDX CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NDX CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888