Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
17Apr
NDX CBTT: BCTC Q1/2018

NDX CBTT: BCTC Q1/2018

NDX CBTT: BCTC Q1/2018

02Apr
NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017

23Mar
Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017-NDX

Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017-NDX

Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017-NDX

20Mar
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

20Mar
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

14Mar
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2017 là 15% và kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là 20%

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ...

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2017 là 15% và kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là 20%

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

19Oct

Báo cáo tài chính quý 3/2018-NDX

Báo cáo tài chính quý 3/2018-NDX

04Oct

NDX CBTT: Nghị quyết về việc KQKD quý 3 tăng 27% và tạm ứng cổ...

NDX CBTT: Nghị quyết về việc KQKD quý 3 tăng 27% và tạm ứng cổ tức bằng tiền 10%

15Aug

NDX CBTT: Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2018

NDX CBTT: Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2018

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888