Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Trụ Sở: 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tel: (+84) 2363 631157 - Email: info@ndx.com.vn  - Website: ndx.com.vn

Fax: (+84) 2363 613797 - MST: 0400620833

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888