Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
15Mar
NDX CBTT: Báo cáo tài chính năm 2018

NDX CBTT: Báo cáo tài chính năm 2018

NDX CBTT: Báo cáo tài chính năm 2018

30Jan
NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc...

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

30Jan
NDX CBTT: Thôi nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty

NDX CBTT: Thôi nhiệm thành viên ban kiểm soát Công...

NDX CBTT: Thôi nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty

30Jan
NDX CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2018

NDX CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2018

NDX CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2018

30Jan
NDX CBTT: BC tình hình quản trị Công ty năm 2018

NDX CBTT: BC tình hình quản trị Công ty năm...

NDX CBTT: BC tình hình quản trị Công ty năm 2018

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

20Jul

NDX: Công bố giải trình BCTC quý 2/2019

NDX: Công bố giải trình BCTC quý 2/2019

10Jun

NDX CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc và lựa...

NDX CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

19Apr

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888