Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
16Jan
Giải trình báo cáo tài chính quý 4/2017-NDX

Giải trình báo cáo tài chính quý 4/2017-NDX

Giải trình báo cáo tài chính quý 4/2017-NDX

16Jan
Báo cáo tài chính quý 4/2017-NDX

Báo cáo tài chính quý 4/2017-NDX

Báo cáo tài chính quý 4/2017-NDX

09Jan
Dự kiến lợi nhuận sau thuế vượt 166% kế hoạch và chốt ngày Đăng ký cuối cùng tham dự Đại Hội đồng cổ đông

Dự kiến lợi nhuận sau thuế vượt 166% kế hoạch...

Dự kiến lợi nhuận sau thuế vượt 166% kế hoạch và chốt ngày Đăng ký cuối cùng tham dự Đại Hội đồng cổ đông

14Aug
NDX CBTT: BCTC BÁN NIÊN NĂM 2017

NDX CBTT: BCTC BÁN NIÊN NĂM 2017

NDX CBTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 và giải trình BCTC bán niên năm 2017

28Jul
NDX CBTT: BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

NDX CBTT: BC tình hình quản trị Công ty 6...

NDX CBTT: BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

20Jul
NDX CBTT: giải trình BCTC quý 2/2017

NDX CBTT: giải trình BCTC quý 2/2017

NDX CBTT: giải trình BCTC quý 2/2017

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

19Apr

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

30Mar

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2018

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2018

30Mar

NDX CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NDX CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888