Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
03May
NDX CBTT: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017

NDX CBTT: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên...

NDX CBTT: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017

19Apr
NDX CBTT: giải trình BCTC quý 1/2017

NDX CBTT: giải trình BCTC quý 1/2017

NDX CBTT: giải trình BCTC quý 1/2017

19Apr
NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2016

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2016

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2016

19Apr
NDX CBTT: BCTC Q1/2017

NDX CBTT: BCTC Q1/2017

NDX CBTT: BCTC Q1/2017

10Apr
NDX CBTT Nghi quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

NDX CBTT Nghi quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

NDX CBTT Nghi quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

10Apr
NDX công bố thông tin công văn gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

NDX công bố thông tin công văn gia hạn tổ...

NDX công bố thông tin công văn gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

30Jan

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

30Jan

NDX CBTT: Thôi nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty

NDX CBTT: Thôi nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty

30Jan

NDX CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2018

NDX CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2018

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888