Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
20Jul
NDX CBTT: BCTC Q2/2017

NDX CBTT: BCTC Q2/2017

NDX CBTT: BCTC Q2/2017

04Jul
NDX CBTT: NQ HĐQT về việc thay đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung, thay đổi lưu ký bổ sung và giấy chứng nhận ĐKKD

NDX CBTT: NQ HĐQT về việc thay đổi điều lệ...

NDX CBTT: NQ HĐQT về việc thay đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung, thay đổi lưu ký bổ sung và giấy chứng nhận...

30Jun
NDX CBTT: Nghi quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Đà Nẵng

NDX CBTT: Nghi quyết HĐQT về việc thông qua phương...

NDX CBTT: Nghi quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Đà Nẵng

30Jun
NDX CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

NDX CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

NDX CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

05Jun
NDX: CBTT chốt ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2016

NDX: CBTT chốt ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2016

NDX: CBTT chốt ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2016

13May
NDX CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

NDX CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường...

NDX CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

19Apr

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

NDX CBTT: BCTC Q1/2019

30Mar

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2018

NDX CBTT: Báo cáo thường niên năm 2018

30Mar

NDX CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NDX CBTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888