Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
10Apr
NDX công bố thông tin công văn gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

NDX công bố thông tin công văn gia hạn tổ...

NDX công bố thông tin công văn gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

30Mar
NDX công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

NDX công bố thông tin báo cáo tài chính năm...

NDX công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

25Oct
NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ

NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch CP của...

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

20Oct
NDX CBTT: Báo cáo tài chính quý 3-2016

NDX CBTT: Báo cáo tài chính quý 3-2016

Ban Tổng giám đốc trân trọng đệ trình báo cáo này cho thời kỳ kế toàn từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến 30 tháng 09 năm 2016

05Oct
NDX CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

NDX CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

19Oct

Báo cáo tài chính quý 3/2018-NDX

Báo cáo tài chính quý 3/2018-NDX

04Oct

NDX CBTT: Nghị quyết về việc KQKD quý 3 tăng 27% và tạm ứng cổ...

NDX CBTT: Nghị quyết về việc KQKD quý 3 tăng 27% và tạm ứng cổ tức bằng tiền 10%

15Aug

NDX CBTT: Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2018

NDX CBTT: Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2018

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888