Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Danh sách các ngân hàng cho vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định cụ thể về điều kiện vay vốn và các đối tượng áp dụng.

 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đã đăng thông tin trên Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng danh sách các đơn vị cho vay và hồ sơ vay của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn để người dân nắm rõ và lựa chọn ngân hàng đăng ký vay vốn.

Sở Xây dựng xin thông báo cho người dân danh sách 23 chi nhánh ngân hàng tham gia cho vay để người dân có nhu cầu vay vốn mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để được hướng dẫn về các quy định, thủ tục liên quan, cụ thể như sau:

    1.NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Đà Nẵng;

    2.NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Hải Vân;

    3.NH TMCP Đầu tư và Phát triển CN Sông Hàn;

    4.NH TMCP Công Thương CN Đà Nẵng;

    5.NH TMCP Công Thương CN Bắc Đà Nẵng;

    6.NH TMCP Công Thương CN Ngũ Hành Sơn;

    7.NH TMCP Ngoại Thương CN Đà Nẵng;

    8.NH TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CN Đà Nẵng;

    9.NH TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CN Hải Châu;

    10.NH TMCP Bảo Việt CN Đà Nẵng;

    11.NH TMCP Đại Chúng CN Đà Nẵng;

    12.NH TMCP Đại Chúng CN Sông Hàn;

    13.NH TMCP Xuất Nhập Khẩu CN Đà Nẵng;

    14.NH TMCP Xuất Nhập Khẩu CN Hùng Vương;

    15.NH TMCP Sài Gòn CN Đà Nẵng;

    16.NH TMCP Sài Gòn CN Chợ Hàn;

    17.NH TMCP Tiên Phong CN Đà Nẵng;

    18.NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Đà Nẵng;

    19.NH TMCP Sài Gòn – Hà Nội CN Tây Đà Nẵng;

    20.NH TMCP Nam Á CN Đà Nẵng;

    21.NH TMCP Đông Nam ÁCN Đà Nẵng;

    22.NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CN Đà Nẵng;

    23.NH TMCP Phương Đông CN Trung Việt ;

  Nguyễn Việt Uyên - Phòng Quản lý nhà

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888