Construction & Development House JSC

Construction & Development House JSC

Typical projects -  Expo Center

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

Typical projects - Expo Center
Project - Building Danabook

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

Project - Building Danabook
Danang Construction & Development House JSC

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

Danang Construction & Development House JSC

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng lượng nhằm sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2050, Sở Công thương Hà Nội đã quyết định đầu tư dự án Trường Đào tạo cán bộ quản lý Năng lượng trên diện tích 1,7 ha với quy mô đào tạo 3.600 lượt học viên/năm tại Khu Giáo dục và Đào tạo, Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Up

News

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Shareholders infomation

15Sep

NDX: Thông Báo Giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dich cổ phiếu của người nội bộ ngày 15 tháng 09 năm 2016

22Aug

NDX: QĐ Số 03,04,05/QĐ-HĐQT

Thôi giữ và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng và thư ký Công ty ngày 22 tháng 08 năm 2016

05Aug

NDX CBTT: Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 05 tháng 08 năm 2016

CONTACT: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888