Construction & Development House JSC

Construction & Development House JSC

Typical projects -  Expo Center

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

Typical projects - Expo Center
Project - Building Danabook

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

Project - Building Danabook
Danang Construction & Development House JSC

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

Danang Construction & Development House JSC
Construct works

Construct works

Ndx constantly evolving, increasing revenue and profits; focus on promoting development areas: commercial concrete production, investment in real estate business ...

Ndx constantly evolving, increasing revenue and profits; focus on promoting development areas: commercial concrete production, investment in real estate business ...

Production & sales of building material

Production & sales of building material

Specialized in the construction of urban infrastructure, buildings and manufacturers offer products to serve the traffic construction such as concrete brand commercial housing development Concrete, Concrete Asphalt

Specialized in the construction of urban infrastructure, buildings and manufacturers offer products to serve the traffic construction such as concrete brand commercial housing development Concrete, Concrete Asphalt

Business Services Motorcycle rental

Business Services Motorcycle rental

Danang Construction & Development House JSC since its establishment has affirmed its foothold in the field of construction of urban infrastructure.

Danang Construction & Development House JSC since its establishment has affirmed its foothold in the field of construction of urban infrastructure.

Business real estate services

Business real estate services

Ndx constantly evolving, increasing revenue and profits; focus on promoting the development of business and investment sectors of real estate ...

Ndx constantly evolving, increasing revenue and profits; focus on promoting the development of business and investment sectors of real estate ...

News

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Shareholders infomation

15Sep

NDX: Thông Báo Giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dich cổ phiếu của người nội bộ ngày 15 tháng 09 năm 2016

22Aug

NDX: QĐ Số 03,04,05/QĐ-HĐQT

Thôi giữ và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng và thư ký Công ty ngày 22 tháng 08 năm 2016

05Aug

NDX CBTT: Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 05 tháng 08 năm 2016

CONTACT: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888