Construction & Development House JSC

Construction & Development House JSC

Typical projects -  Expo Center

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

Typical projects - Expo Center
Project - Building Danabook

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

Project - Building Danabook
Danang Construction & Development House JSC

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

Danang Construction & Development House JSC
15Sep
NDX: Thông Báo Giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

NDX: Thông Báo Giao dịch Cổ phiếu của người nội...

Thông báo giao dich cổ phiếu của người nội bộ ngày 15 tháng 09 năm 2016

22Aug
NDX: QĐ Số 03,04,05/QĐ-HĐQT

NDX: QĐ Số 03,04,05/QĐ-HĐQT

Thôi giữ và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng và thư ký Công ty ngày 22 tháng 08 năm 2016

05Aug
NDX CBTT: Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ

NDX CBTT: Báo cáo kết quả GDCP của người nội...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 05 tháng 08 năm 2016

02Aug
NDX CBTT: NQ HĐQT số 09/NQ HĐQT-NDX Vv phê duyệt phương án đầu tư 1 xe bơm cần

NDX CBTT: NQ HĐQT số 09/NQ HĐQT-NDX Vv phê duyệt...

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v phê duyệt phương án đầu tư 01 xe bơm cần 45m ngày 02 tháng 08 năm 2016

27Jul
NDX CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2016

NDX CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty...

Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và HĐQT về kết quả năm 2015...

18Jul
NDX CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

NDX CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 18 tháng 07 năm 2016

News

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Shareholders infomation

15Sep

NDX: Thông Báo Giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dich cổ phiếu của người nội bộ ngày 15 tháng 09 năm 2016

22Aug

NDX: QĐ Số 03,04,05/QĐ-HĐQT

Thôi giữ và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng và thư ký Công ty ngày 22 tháng 08 năm 2016

05Aug

NDX CBTT: Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 05 tháng 08 năm 2016

CONTACT: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888