Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

NDX CBTT: CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - CỔ ĐÔNG LỚN: ĐĂNG KÝ BÁN 515.841 CP NDX TỪ 03/12/2015 ĐẾN 31/12/2015 NHẰM CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tên TC giao dịch: Cty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

Mã CK giao dịch: NDX.                    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 515.841 cổ phiếu

Phương thức giao dịch: thỏa thuận.  Mục đích giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

Thời gian thực hiện giao dịch: 03/12/2015 đến 31/12/2015

Download tại đây

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888