Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Mua bê tông liên hệ Chị Hiền: 0236 3 613 888 (Hotline)

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

NDX CBTT: CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - CỔ ĐÔNG LỚN: ĐĂNG KÝ BÁN 515.841 CP NDX TỪ 03/12/2015 ĐẾN 31/12/2015 NHẰM CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tên TC giao dịch: Cty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng

Mã CK giao dịch: NDX.      Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 515.841 cổ phiếu

Phương thức giao dịch: thỏa thuận.  Mục đích giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

Thời gian thực hiện giao dịch: 03/12/2015 đến 31/12/2015

Download tại đây

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888