Construction & Development House JSC

Construction & Development House JSC

Typical projects -  Expo Center
Typical projects - Expo Center
Project - Building Danabook
Project - Building Danabook
Danang Construction & Development House JSC
Danang Construction & Development House JSC

Construct works

Ndx constantly evolving, increasing revenue and profits; focus on promoting development areas: commercial concrete production, investment in real estate business ...

1. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cầu cảng

2. Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp
3. Xây dựng công trình điện từ 110KV trở xuống
4. Xây dựng công trình cấp thoát nước đô thị
5. Xây dựng công trình bưu chính viễn thông

News

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Shareholders infomation

15Sep

NDX: Thông Báo Giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dich cổ phiếu của người nội bộ ngày 15 tháng 09 năm 2016

22Aug

NDX: QĐ Số 03,04,05/QĐ-HĐQT

Thôi giữ và bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng và thư ký Công ty ngày 22 tháng 08 năm 2016

05Aug

NDX CBTT: Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 05 tháng 08 năm 2016

CONTACT: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888