Công ty CP đầu tư phát triển nhà đà nẵng

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG - KHU PHỨC HỢP MONARCHY
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI
CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HIỆN ĐẠI

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng lượng nhằm sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2050, Sở Công thương Hà Nội đã quyết định đầu tư dự án Trường Đào tạo cán bộ quản lý Năng lượng trên diện tích 1,7 ha với quy mô đào tạo 3.600 lượt học viên/năm tại Khu Giáo dục và Đào tạo, Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Up

Tin tức công ty

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt Nam - Trung Quốc

Khởi công xây dựng cây cầu nối Việt...

(Tin tức thời sự) - Cây cầu Bắc Luân II - nối...

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào tạo cán bộ QLNL HN

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm đào...

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về quản lý năng...

Thông tin cổ đông

30Jan

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

NDX CBTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

30Jan

NDX CBTT: Thôi nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty

NDX CBTT: Thôi nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty

30Jan

NDX CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2018

NDX CBTT: Danh sách cổ đông lớn năm 2018

LIÊN HỆ KINH DOANH: 02363 613888

HOTLINE : 0236 3613888