Tin tức cổ đông

NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ

08:20 ngày 25/10/2016
NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ

NDX CBTT: Báo cáo Tài chính quý 3.2016

08:09 ngày 20/10/2016
NDX CBTT: Báo cáo Tài chính quý 3.2016

NDX CBTT: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

13:17 ngày 05/10/2016
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ

08:29 ngày 04/10/2016
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ

NDX: Thông Báo Giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

15:51 ngày 15/09/2016
Thông Báo Giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

NDX: QĐ Số 03,04,05/QĐ-HĐQT

09:24 ngày 22/08/2016
Thôi giữ, bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng và thư ký Công ty từ ngày 22/8/2016