Tin tức cổ đông

NDX CBTT: Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

14:00 ngày 18/01/2017
NDX CBTT: Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

NDX CBTT: Thông báo giao dịch CP của người nội bộ

15:45 ngày 29/12/2016
NDX CBTT: Thông báo giao dịch CP của người nội bộ

NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ

08:20 ngày 25/10/2016
NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ

NDX CBTT: Báo cáo Tài chính quý 3.2016

08:09 ngày 20/10/2016
NDX CBTT: Báo cáo Tài chính quý 3.2016

NDX CBTT: THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

13:17 ngày 05/10/2016
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

NDX CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ

08:29 ngày 04/10/2016
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ